Двухходовые шашки»Литература» 130 speles uz rutota galdina

130 speles uz rutota galdina

130 игр на клеточной доске

КНИГА: 130 игр на клеточной доске
АВТОР: Виктор Адамович
ГОД ВЫПУСКА: 1992
ПЕРЕВОД: на русский язык

Divgajienu dambrete

Speles jega Ietverta jau pasa nosaukuma. Te veidojas divainas pozicijas un neparasti cinas panemieni.

Atskirigie speles noteikumi

Spele rit, ieverojot 64 laucinu dambretes pamatnoteikumus, iznemot vienu, tiesa loti butisku, atskiribu — parasta gajiena vieta tiek izdarits dubultgajiens (divi gajieni viens pec otra).Vispirms divus gajienus izdara baltie, pec tam divus gajienus melnie uti. Atcerieties, ka jasit ir obligati.

Praktiskie piemeri

1. c3-d4, b2-c3 f6-e5, b6-a5 2. d4:f6, a1-b2 g7:e5, h8-g7?

3. c3-d4, d4:h8 h6-g5 g5-h4 4. b2-c3, c3-d4 f8-g7, a5-b4.
Ja melnie meginatu iznicinat damu ar 4. f8-g7, a7-b6, то белые ответят 4… h8:f6, f6-h8, atgriezoties iecienitaja vieta.
5. a3:c5, h8:e5 d6:b4, b4-a3 6. e5-d6, d6:f8 a3-b2, b2-a1 7. g3-f4, f8-a3.
Vareja 7. c1-b2, d2-c3 ytt. Х.
7… a1:g3, g3-e5 8. e3-d4, d4:f6 d8-e7, e7:g5 9. a3-e7, e7-f8 c7-b6, b6-a5 10. f8-h6, h6:e3 a5-b4, b4-a3 11. e3-b6, b6-a5.
Labak 11. e3-d4, d4-a1 X.
11… a3-b2, b2-a1 12. c1-b2, d2-c3 a7-b6, b8-c7.

13. f2-e3, e3-d4!
Citadi dama izrautos operativajos plasumos ar 13. h2-g3, g1-h2? b6-c5, c5-d4 14. a5:d8, c3:e5 a1:g1, h4:f2 15. e1:g3, g3-f4 16. g1-d4, d4:h8 utt.
13… b6-c5, c5:e3 14. a5:d8, d8-a5 h4-g3, e3-d2 15. h2:f4, g1-h2 d2:b4, a1:g3 16. h2:f4, a5:d2 X.
Ja nopietnu analizu rezultata izradisies, ka pirmie divi sakuma gajieni dod baltajiem parak lielu parsvaru, tad noteikumi japapildina ar sekojosu izmainu:
Pirmo (vienu) gajienu izdara baltie, pec tam pa diviem parmainus melnie, , tad baltie, melnie utt. Teoretiski tas lauj izmantot iniciativus prieksrocibas parmainus abam.

 

Последние партии


А. Великанов – А. Шихер
В. Байгужаков – С. Королёв

Турнирные новости


Mobilis In Mobile
Совершеннолетний Турнир

Записи из блогов


Как играть в двухходовые стоклетки?
В рамках тренировочного турнира